- کرات آملی - http://keratamoli.ir -

چالشها و راهبردهای شوراهای شهری

قطعا شوراهای اسلامی هر شهر و روستا می توانند و باید یکی از نهادهای موثر در مدیریت شهری و روستایی در ایران باشند.

نقش مدیریت شهری و مدیریت روستایی در توسعه شهری و روستایی بر کسی پوشیده نیست. قطعا شوراهای اسلامی هر شهر و روستا می توانند و باید یکی از نهادهای موثر در مدیریت شهری و روستایی در ایران  باشند. در حالی که با گذشت پنج دوره از تجربه انتخابات شوراهای شهر و روستاها انتظار می رود عملکرد دوره های جدید از دوره های گذشته مطلوبتر بوده و این روند از عمق و شتاب بیشتری به سمت توسعه مطلوبتر برخوردار باشد اما متاسفانه به نظر می رسد این انتظار معقول و منطقی چندان محقق نشده است.

 نگاهی خیلی گذرا به اخبار شوراهای شهر و روستا در ایران خبر از روند نامناسب  و نقش ضعیف شوراها در فرایند  توسعه میدهد. اخبار مربوط به استعفای استیضاح شهرداران در شهرهای مختلف ، اختلافات و تنش های شدید در بین بسیاری از  اعضای شوراها برای انتخاب  رئیس شورا و هیئت رئیسه و اعضاء کمیسیونها ، لابی گری های غیر ضروری – و نه تعامل های ضروری – بسیاری از اعضای شوراها و شهرداران با نماینده های مجلس و مدیران، که شائبه های منافع شخصی یا گروهی خاص را به دنبال دارد و اختلافات داخلی غیر طبیعی و مخرب – نه اختلاف نظرهای کارشناسی سازنده – از ابتدای انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها ، از این واقعیت تلخ خبر می دهد که شوراها هنوز به طرز وحشتناک و فاجعه آمیزی با بلوغ خود برای نقش اثربخش و کارآمد در مدیریت شهری و روستایی فاصله دارند.

 در حوزه شهری و مدیریت شهری ، بدون تردید پیشرفت و توسعه متوازن و پایدار شهری از نقش مثبت مهمی در بهبود  زندگی شهروندان امروز و حتی  زندگی شهروندان فردا و پس از ما برخوردار است. با توجه به نقش مهم  شوراها در مدیریت شهری از یک سو و چالش‌های پیش روی شوراهای شهر  مازندران از سوی دیگر، بسیار اهمیت دارد که با بهره گیری از دیدگاههای کارشناسی صاحب نظران نسبت به آسیب شناسی جدی شوراها به ویژه شوراهای اسلامی شهرها ، توجه جدی و بیش از پیش گردد.

مدیریت شهری در شهرهای استان مازندران نیازمند عارضه یابی جدی و تلاش برای رفع و حداقل کاهش آن عارضه ها و تبعات منفی آن است.

از شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان تا فعالیتهای دوره ای شوراها نیازمند  بازنگری و آسیب شناسی و تدوین و ارائه پیشنهادات و راهبردهای اصلاحی جدی است .

باید از ظرفیت رشته های دانشگاهی مرتبط با این حوزه در دانشگاههای دولتی و غیر دولتی و هدایت بخشی از پژوهش ها و  پایان نامه ها  برای عارضه یابی و ارائه راه حل های مناسب برای بهبود اثر بخش و کارآمد عملکرد شوراها  بهره برد. از اندیشمندان و متخصصان رشته هایی چون جامعه شناسی ، شهرسازی و  مدیریت توسعه  شهری با گرایش های مختلف بیش از پیش بهره گرفت.  تشکلهای غیر دولتی فرهنگی نیز می توانند و باید  ورود کنند. شوراها نیز باید و می توانند ساز و کارهایی جدی و کارآمد را  فراتر از شعار هایی که هرگز به آن عمل نمی شود ، برای مطالعه و بررسی چالشهای پیش روی شوراها و اصلاح و بهبود عملکرد خود تعریف کنند.

 بخش پیشگیری و معاضدت دادستانی و وکلای استان  مازندران نیز می توانند برای مطالعه ورود کنند و ارائه راهکار نمایند. صنوف مختلف مرتبط با حوزه ی مدیریت شهری نیز می توانند در این امر مهم اثر بخش مشارکت داشته باشند.

 شوراها می توانند  نقاط قوت و نقاط ضعف خود را با کمک از شهروندان و‌ تشکل های مردم نهاد و رسانه های محلی و دستگاههای اجرایی و کارشناسان و صاحب نظران  شناسایی کنند. تهدیدها و فرصتها را باید هم زمان و توامان و در روندی  مستمر شناسائی کرد.

تا انتخابات دوره ی بعدی شوراهای شهری؛ فرصت مناسبی هست تا با مطالعات و  بررسی کارشناسی برای عارضه یابی و آسیب شناسی مدیریت شهری در استان مازندران و استان های دیگر بتوان شرایط انتخاب شوندگان و انتخابات داخلی اعضاء شوراها و پاره ای رفتار های نا مطلوب شوراها به ویژه در روند انتخاب شهرداران را اصلاح، تا شاهد کاهش آسیبها و رفتارهای اذیت کننده از سوی بعضی از مدیران شهری از یک سو، و افزایش بهبود عملکرد و کارآمدی شوراهای شهری از سوی دیگر باشیم./ مریم پروین – مدرس دانشگاه و مدیر عامل سازمان مردم نهاد حفظ و توسعه حقوق شهروندی مازندران