امروز پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ و ساعت ۲۱:۲۶ دقیقه می باشد.
 • تاریخ انتشار خبر : دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ | ساعت انتشار : ۲۲:۴۹ | کد خبر : 60197 | نویسنده : عيسي ملكشاهي
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • نظریه آشوب و سکوت و سکون جناب ظریف !

 • دسته بندی مطلب : یادداشت | تعداد بازدیدها : نفر
 • جهان به لحاظ خلقت چنان بهم وابسته است که اگر نقصانی در نقطه ا ی پیدا شود در نقاط دیگر خود را بنماید ؛سیستم واحدی است به تمثیل توحید وهم به لحاظ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و…آنچنان سیستماتیک بهم پیو سته است که هر تصمیمی در یکی از بلاد جهان گرفته شود در سائر نقاط آثار و تبعاتش را نشان مید هد ؛به قولEdvardlorenz واضع نظریه آشوب (نظم در بی نظمی )در سال ۱۹۶۵و اعتقاد او به اثر پر وانه ای آشوب و به تائید ButterfyEfectیک تغیر جزئ در شرایط اولیه منجر به تغیرات بسیار می شود ؛ بطوریکه اگر پر وانه ای در “پکن “به پر واز در آید ممکن است ابری حرکت کرده ودر نیورک طو فانی ایجاد کند و شهری را در نوردد؛به زبان عامیه فقدان یک میخ در تجهیزات آرتش ممکن است حکومتی را ساقط کند ؛بطوریکه نبود میخ ؛فقدان نعل را در سواره نظام به دنبال دارد و فقدان نعل ؛اسبان را از پای در می آورد ومرگ اسبان ؛سواران را از مانور می اندازد ؛آنگاه جنگ مغلوبه می شود و حکومتی مضمحل میگردد
  واین پیوستگی در تمام جهات قابل رویئت است ؛کودکی در محیطی کوچک کشته می شود و تنفرش در کل جهان خود را نشان میدهد وبنابراین هر تصمیم ما و موضع گیری درست و یا نادرست ما در سر نوشت آحاد ملی و جهان تاثیری عمیق دارد ؛چه بسا سرنوشت خوب و یابد جوامع را جکومتهای صالح و ناصالح جهان رقم می زنند وجوامع بشری را به اعتلا و یا ابتذال می کشانند .
  یکی را از ملوک عجم حکایت کنندکه دست تطاول بمال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کر ده تا بجایی که خلق از مکاید فعلش بجهان برفتند و از کربت جورش راه غربت گر فتند ؛چون رعیت کم شد ؛ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت وخزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند .
  هر که فریاد رس روز مصیبت خواهد +گودر ایام سلامت بجوانمردی کوش
  بنده حلقه بگوش ارننوازی برود+ لطف کن لطف ؛که بیگانه شود حلقه بگوش (گلستان سعدی –حکایت ششم )

  علم وهنر مردان سیاست و دیپلمات ها ؛ایجاد اعتماد و اطمینان نسبت به کشور ها وایجاد محیط امن بین المللی و جلب حمایت آنانست ؛تا کشور و مردمش را به وفاق و اعتلای جهانی برسانند وبه هوشیاری و درایت از کمند سیاسیون سیاّس جهانی برهانند ؛نه آنکه مردم خود را با موضع گیریهای نا درست وصد تا “یک غاز″و بی اهمیت ؛به نابودی بکشانند و هم فر صت های زندگی اجتماعی را به تهدیدات بدل سازندو جهانی را به تهدید ها علیه خود بر انگیزانند ؛هم جهان را نسبت به خود حساّس کند و هم وحدت جمعی در حوزه خویش مخدوش نمایند .
  علی رغم تمام تلاشهای جناب ظریف در قضییه تحریمها (۱+۵)گویا جناب ایشان این سالها جادو شده اند و یا تیغه دیپلماسی و سیاست شان در جهان کند شده است و به جای حرکت در جهت اجماع جهانی و اتحاد و اتفاق جهان ؛هرروز بر دشمنان ما -افزوده می شود و دوستان ما در سازمانهای بین المللی و نهاد های تصمیم سازی جهانی ؛روند افزایش منفی دارند ؛ودر مجامع عمومی جهانی یکه و وتنها شده ایم ؛حتی کشور هایی که فرزندان رشید و مخلص ما برای نجات آنان قیام کرده اند و دست از زن و فرزند و تعلّقات مادی شان شسته اند و علیه دشمنان و یکپارچگی این کشور ها ؛به جهاد پر داخته اند و سر انجام در خون خویش غلتیده اند و به شهادت رسیده اند وجلادان داعشی سرهای پاکشان را از بدن جدا کر ده اند و ابدان مطهر شان چون “هنده”همسر ابوسفیان که سینه حمزه بن عبدالمطلب را پس از کشته شدن شکافته و قلب مطهرش را بدهان گرفته اند ؛اینان بدن این عزیزان همچوحُججی را مثله کرده اند ؛جگر و قلب شان را چون گرگان درنده بدندان گر فته اندو در تلویزیون های جهانی ؛قساوت شان را به نمایش گذاشته اند و همه اینها را ما به عنوان شهدای حرم و دفاع از حریم سوریه و شام و شامات و عراق و فلسطین به جان خریده ایم ؛تا شاید با مظلومین جهان همنوایی کنیم و لختی از ستم هایشان را بر دوش ملتمان بگذاریم تا شاید پاره ای از آلام شان بکاهیم که به قول سعدی رحمت الله علیه در حکایت دهم گلستان:
  ۸/۳-بنی آدم اعضای یک پیکرند ***که در آفرینش زیک گوهرند
  چه عضوی بدرد آورد روز گار *** دگر عضو ها را نماند قرار
  تو کز محنت دگران بیغمی *** نشاید که نامت نهند آدمی
  یک روز از روز های سنوات ماضی در کنار پاد گان ارتش در قلب ساری ؛می گذشتم که بر دیوارهای آهنینش ؛تصاویر شهدای ارتش را می دیدم که همه جوان و چالاک و زیبا تر از گل می نمودند؛ که برق نگاهشان آفتاب را شرمنده می ساخت و شعاع ستارگان بردو ششان با شعاع خورشید بهم آمیخته وبر زیبای چهره پرصبلابشان می افزود که دل هر بینده ای را بدرد می آورد وبر رخسار شان مروارید اشک رامی دوانا نید .
  اینهمه جانبازیها و شهادتها و سر دادنها و مثله شدنها ؛برای ممالک دیگری که در افواه عمومی ؛حداقل ها پاس نمیدارند واز اینهمه فداکاریها یاد نمی کنند؛ ستم بزرگی است بر هر هموطن عاشق ملک و میهن ما و نابخشودنی است .

  جناب جعفری ؛همتای وزیر خارجه ما و نماینده دولت عراق ؛در سخنرانی سالیانه ساز مان ملل در حالیکه با طمانیه و آرامش تمام سخن می گفت ؛یک کلمه از ایران و ایرانی و فرزندان دلاور ش که پا بپای ارتش عراق و سوریه بر داعشیان که بیش از ۳/۱ از خاک عراق و سوریه را در اختیار داشته اند و تمام منابع و شهر شان را به آتش کشیدند وبر خِرد و کلان رحم نکر ده اند و زنان پیر را که بقول “نادیه مراد”برنده جائزه صلح ؛برای سکس شرعی بسیار پیر بودند و طعم حوریان بهشتی را نمی دادند می کشتند (زنده بگور می کر دند) و دختران جوان را خود در اختیار می گر فتند و یا در بازار برده فروشان به عنوان کنیزک ؛چون کالا ؛چوب حراج می زدند تا به مرد هوس باز دیگری که چهره مر دانه داشت و از هر حیوانی پستر بفروشند ؛در این جنگ جمود و جهل که سر بریدن و مثله کر دن و شکنجه و تجاور به زنان همسر دار را جهاد نکاحی معرفی می کر ده اند و حلال می دانستند ۸/۴؛فرزندان ایرانی یک تنه ایستاده اند ومتهّورانه بر دشمنان وحدت و عامل ویرانی و پلیدی عراق و سوریه شوریده اند و با تاکتیکهای نافذ” سر دار
  سلیمانی” و استراتژیهای مستحکمش عامل انهدام داعش شدند و آنان را از آن خطه تار و مار کر ده اند .
  نماینده حاکمیت عراق ؛جناب ابراهیم جعفری در سازمان ملل ؛حرف و ذکری از فداکاریهای ایران به میان نیاوردند وتنها امر یکا را پاس داشت واز آن دولت تشکر کرد ند؛واین بخشودنی نیست ؛ که همه منابع مان در جهان از بین رود ؛دارائیهای ما در جهان بلوکه شود و جوانان رشید مان برای رهایی منطقه از ستم و چپاول و فتنه گری در خون خویش بغلطند ؛آنگاه حاصلش تشکر از امر یکا باشد ؛وااسفائ از این مواضع دیپلماسی و حرمان عزیزان که غریبانه به شهادت می رسند ؛آنگاه تشکر ش نصیب دیگری شود .
  جناب ظریف ؛مسئولیت دیپلماسی ایران در جهان با شماست ؛صرفه نظر از ارتباطات توام با تبسّمات شما که چهره ایرانیان را در نزد جهانیان مثبت می گر داند ؛هرروز بر شمار دشمنان ما افزوده می شود و هرروز و ماه و سال ؛دارائیهای مارا در ار پا و امریکا به لطایف الحیل بلوکه میکنند و یا به شهروندان ارو پاییی و امریکایی می بخشند وهرروز تحریم جدید علیه ایران وضع می کنند و هرروزمناسبات ما با جهان رامحدود تر می نمایند و هروزخبر شهادت فرزندانمان در دیار غربت و برای دفاع از ممالک دیگر که نه به دوست می مانند و نه به دشمن که با اندک بادی از ایران روی بر می گر دانند ودست مرعی و نامرعی شان با دشمنان ماست .
  *** به مار ماهی مانی نه این تمام نه آن تمام ***
  *** منافقی چه کنی مار باش یا ماهی ***
  هر روز شنیده می شود که خانواده ای داغ دار شده و فرزندی بی پدر و آمار شهدا هرروز دربنیاد شهید درحال افزایش ولطمات و معضلات کشورو یتیمی و لطیمی فرزندان هر روز در حال تزاید ؛شاخص های مورد نظر شما ۸/۵در جهان چیست و تا چه اندازه توانسته ایم به خواسته های مان برسیم !؟.نگاه جهان بما ؛نگاه منفی است .
  و هرروز حلقه ای تازه بر گرد ما می کشند تا ما رادر خود محبوس کنند و در داخل نیز اقتصاد ملی متلاشی شده ؛رشد اقتصادی کمتر از ۵/.%؛ارزش پول ملی شدیدا” کاهش یافته بطوریکه حتی ریال ایران در برابر دینار عراق در
  جنگ و هرج ومرج اقتصادی به شدت سقوط کرده وهر دینار عراقی معادل ۱۳۰۰۰(سیزده هزار تومان )پول ملی ماست و تورم و عدم اشتغال ملی در حال افزایش است .
  آن نگاه جهانی به ما و این اقتصاد و اجتماعات ما که دائما”بشکلی ظهور می کند .ودر تموّج وتموّل دائمی است .
  جهان امروز را باید با علم امروز اداره کرده و علم الاجتماع امروز و اقتصاد و سیاستش ؛تفاهم با کل جهان را دیکته می کند و واگذاری و حل مشکلات و گره های جهانی را به مراجع جهانی و سازمانهای جهانی تعریف می نماید .ما را گاها” شعارهای دوران جاهلیت و تئوریهای شکست خور ده ” مارکسیست و لنینیست ؛فریفته است ؛که مرگ بر فلان وبهمان .
  اقتصاد امروز امریکا خود به تنهایی بااقتصاد کل اروپا برابری می کند ودر مقام نخست جهان قرار دارد بطوریکه تولید ناخالص ملی چین در رده دوم امریکا جای می گیرد وچین مدعی مائوئیست ؛با بازگشت از مرامش وبا اجرای سیاست دروازههای باز ؛تنها چهار هزار از شرکتهای چند ملیتی و هلدینگ را که در رده ممتاز ترین شرکتهای جهانی قرار دارند میزبانی می کند تا اقتصاد ش در کلیه بازار های جهانی رسوخ کندوحضور خویش را اعلام نماید و برای مردمش ارزش افزوده بیافریند و به اقتصادش را به مقام اول جهان برساند.وبرای مردمش رشد و توسعه اقتصادی ۸% وثروت و رفاه به ار مغان آورد .

  امر یکا نه تنها بزرگترین اقتصاد جهان را در اخیتار دارد ؛بلکه بزرگترین ارتش جهان را نیز از آن خود کر ده است و به لحاظ سوق الجیشی کل جهان ۸/۶در قبضه قدرت اوست ؛اگر تجاوزی وجود دارد و ستمی می شود وحقوق کشوری پایمال می گر دد؛همه ملل جهان برای مبارزه با آن باید متحد شوند؛نه اینکه یک کشوربه تنهایی تمام هستی ومنابع و منافع و مردم خویش را به قربانگاه ببرد ؛تا شاید اندگی از کله گوشه امر یکا را بشکند .
  امروز دیپلماسی و ادبیات ارتباطات جهان مبتنی بر منطق و نظریه ها و پارادیم ها هستند که می توانند جهانی را بشورانند و به نجات برسانند .
  دوران کشتن و تخریب و بمب اتمی و ویرانی گذشته است ؛دوران؛ دوران منطق است وگفتگو و دیالوک و برای بر پایی منطق باید نهاد های بین الملل را تقویت کنیم تا جهانی را بکام روایی برسانیم .
  آشوبناک شدن جهان به خاطر استنباطات فردی نظریه های دم دستی به نفغ هیچکس نیست ؛اگر حرف حسابی است که در عر صه بین المللی مطرح شود ؛خود شائق خود را می گیرد وجای خود را باز می کند که جهان با جهل اداره نمی شود و دوام ندارد.
  تنها با تعامل است که جهان امروزساخته می شود و نه با تقابل وجنگ
  ترکیه ؛جت جنگنده روسیه را عمدا”سر نگون می سازد ؛خلبانش بدست اکراد کشته می شود ؛فردای آنروز جناب اردو غان رسما” از دو لت رو سیه و پو تین عذر خواهی می کند و جنازه خلبان را طی تشریفات مفصل تحویل دولت رو سیه می دهند ؛همو کشور با اسرائیل به خاطر کشته شدن چند خدمه بدست نیرو های پلیس ساحلی اسرائیل که کشتی حامل کمک های انسان دو ستانه که برای مردم غزه در محاصره بود ؛می برد ه اند ؛هجمه کلامی می کند ؛اما فر دای آنروز دولت اسرائیل ؛تر کیه را به مهمانی خویش می خواند و روابط شان عادی تر از پیش می شود ؛گویی اصلا” انسانهای بی گناهی نمرده اند و اتفاقی نیافتاده است .
  دیپلماسی جهان امروز نمودار خطی نیست ؛گاه حر کات سینوسی هم نیاز است وما در ارتباط با جهان و سیاست خارجی تنها یک ابزار داریم و آن مرگ براینیکی ونابودی آنیکی ؛و این دیپلماسی همه ما را به نیستی می برد ۸/۷و تنفر جهان را علیه ما بر می انگیزد؛بطوریکه جناب مصباح یزدی که خود تئوریسین دینی در جهان محسوب می شود ؛به فر یاد درآید که “هیچ دوست در جهان برای ما نمانده است –نزدیک بدین مضمون” و این نه به صلاح مملکت ما یست ونه به صلاح صدارت جناب آقای ظریف .
  گو یا جناب ظریف جادو شده اند و تیغه دیپلماسی او زنگار گرفته است ؛که در جهان دیگر کارایی ندارد ؛بطوریکه دشمنی جهانی و توهین و تحریم و
  دعوا و مرافعه جهانی ؛از سر و روی ما می بارد ؛گروهی طلاجات و ارزهای ملی ما را از طریق تر کیه به تاراج می برند و تر کیه هم تحت قوانین پولشویی (FATF)اقدام به مصادره همه آنها می کند و مدعی می شود که خدا برای او هدیه فر ستاده است زهی تاسف !؟..
  این چنین ثروت و منافع ما در جهان قاچاق می شود و بر فنا می رود ؛گروهی دارائیهای ما را که حاصل دست رنج فرد فرد ایرانی است ؛در ارو پا و کاناد و امریکا به بهانه های مختلف مصادره می شود ویاگروهی در کشور گر جستان و پایتخت و سفارتش که در مقابل تمدن ایرانی ؛رو ستایی بیش نیست ؛صف می کشند که ثروت ایران را به آنجا انتقال دهند و تبعه دولت آنجا در آیند ؛وآنها که مانده اند با انواع مشکلات اقتصادی دست و پنچه نرم می کنند و هیچ امیدی برای فردای بهتر ندارند .
  جناب ظریف از شما انتظار داریم که ما را به دوران قبل از میلاد مسیح و پیامبر اسلام نبرید ؛اگر پارادیمی از آن اعصار برای نجات ماوحدت جهان و سازندگی و اعتلای آنست ؛بفر مائید ؛مردم فرهیخته ما و جهان از آن استقبال می کنند ؛تمدنها رشد خود را از میان ملتها آغاز می کنند و خودرا به سر انجام می رسانند ؛نیاز به فحش و تو هین ولشکر کشی به این و آن نیست ؛عصر جدید ؛فکر جدید و ابزار جدید می خواهد ؛همراه با تکریم مردم جهان و تکریم دانشمندان و نخبگان جهان و با تقویت حس مسالمت جو یانه جهانی می شود ؛جهانی را به صلح و صلاح برد ؛امروز نوبت شماست که باجمله ای جهانی را بشورانی و پا بپای ملتمان به صلح برسانی که یک ۸/۸-اندیش خلاق چون بال زدن پروانه ای می ماند که باهمه کوچکی و خردی می تواند طو فان نجات در جهان ایجاد کند که به قول مولوی :
  سخت گیری و تعصب خامی است ***تا جنینی ؛کار خون آشامی است
  ما باید با جهان “خود مانایی”هولو گرافیگ”و همشکل شویم که هیچکس از جنگ و ستیز و دشمنی طر فی نبسته است آیا نه چنین است !؟

  گفتمت دل رحیمت کی عزم صلح دارد ***گفتا مگو با کس تا وقت آن در آید
  خلوت دل نیست جای صحبت اضداد**دیو چه بیرون رود فرشته در آید(حافظ)

  ۸/۸*****آمل ۲۳مهر ۱۳۹۷****دبیرصلواتی

  ابر چسب ها :
  نظرات کاربران در مورد "نظریه آشوب و سکوت و سکون جناب ظریف !"