- کرات آملی - http://keratamoli.ir -

این داستان سر دراز دارد

در پی افزایش بی رویه قیمت پوشک در بازار و کمبود این محصول در بازار در بررسی صحت و سقم این مطلب سری به فروشگاه های شهر زده و پای درد ودل شهروند عزیز نشستیم.
مشخص گردید که بازار با کمبود و گاها نایابی بعضی از سایز های دچار گردیده و تازه مشخص گردید که در تولید جدید محصول با کیفیتی خیلی پایین به بازار گردیده که جای بسی تاسف برای این تولید کنندگی عزیز می باشد که محصول را با دو سه برابر قبل و با کاهش شدید کیفیت و کسر نمودن پنبه داخل آن ارائه می نمایند.

[1] [2] [3]