- کرات آملی - http://keratamoli.ir -

صدای شهروند/به بهانه انتخابات هیات رئیسه شورای شهر آمل/وقتی مدعیان خدمت به مردم تنشه قدرت می شوند

دومین جلسه انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر آمل به دلیل عدم حضور ۴ عضو شورا به اکثریت نرسید و بازهم ناتمام ماند.

بر اساس قانون شوراها، برای برگزاری انتخابات هیات رییسه نیاز به حضور حداقل دو سوم اعضاست.

آیا زمان برخورد جدی مسئولین شهری و استانی با شورا شهر آمل فرا نرسیده است.

وبازهم داستان تکراری انتخابات هیات رئیسه شورای شهر آمل.

داستان تکراری جناح بندی.

منابع آگاه سهم خواهی اعضای شورا در کمیسیون های شهرداری را مهم ترین علت اختلاف میان آنها و دسته بندی می دانند.

چرا رئیس فعلی شورا به دعوتنامه ای که به امضای خودش رسیده است پایبند نمی باشد؟

اعضای محترم شورا گویا زمان انتخابات خود را فراموش کرده اند.زمان وعده های قشنگ زمان داستان سرائی برای مردمی شریف.

بعد از هزینه های سنگینی که در انتخابات برای رسیدن به این شورا انجام داده اند و بلافاصله در این جایگاه وظیفه اصلی خود که خدمت رسانی به این مردم است را فراموش میکنند.

بلافاصله درپی تشکیل جناح بندی و با تفکر امتیاز گرفتن از شهرداری که قصد انتخاب آن را دارند سپری کرده و بی صبرانه منتظر رونق بخشیدن به دفاتری که در بیرون از شورا منتظر هماهنگی این اعضا هستند سپری میکنند.

در این بین تنها این مردم شریف شهر عزیزم ان هستند که درگیر مسائل داخلی این شورا میگردند ،مساله ای که شهر تاریخی ما را مورد تمسخر شهر های اطراف قرار می دهد.

به گفته خیلی از بزرگان و فرهیختگان، شورای حال حاضر آمل ضعیف ترین شورا ادوار شورای شهر آمل بوده تا جایی که شهر های اطراف چشم به تصاحب مشاهیر شهر آمل به نام شهر خود را دوختند.

با وضع موجود آیا بهتر نیست مسئولین استانی و شهری فکری بحال این شورای ضعیف انجام دهند.؟آیا بهتر نیست با انحلال این شورا اندکی به مردم این شهر احترام گذاشته و فکری بحال این عزیزان کنند؟

بر اساس گزارش های رسیده سومین جلسه انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر آمل،قرار است روز شنبه هفته آینده برگزار گردد.

قانون شوراها برگزاری ۶ جلسه را برای انتخابات هیات رییسه مجاز شمرده و در صورتی که در این مدت اعضا نتوانند به تفاهم برسند، تصمیم گیری توسط فرماندار انجام خواهد شد.

[1] [2]