امروز جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ و ساعت ۱۸:۳۶ دقیقه می باشد.
 • تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | ساعت انتشار : ۲۳:۵۶ | کد خبر : 59529 | نویسنده : عيسي ملكشاهي
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • درباب ریاروی با ترامپ رئیس جمهور امر یکا/پای استدلالیون رو بین بود پای رو بین بس با تمکین بود

 • دسته بندی مطلب : یادداشت | تعداد بازدیدها : نفر
 • می دانیم مراجع سیاسی و دینی ما در ادلّه و برهان و دلیل و صغری و کبری ؛ید بیضی دارند ودر مباحثات ؛ چنان قدرتمندانه ظاهر می شوند که اگر موضوع را به زیان مقابل تمام نکنند ؛نتیجه را بردبردبه ثمر می رسانند که به نفع ما و جهان تمام خواهد اگردولت ما ؛مدعی تجاوز امریکا به ملل جهان منجمله ایران از عصر مرحوم مصدق تا کنون است باید فر صت مناظره و رویاروی کلامی با “ترامپ”را ارج نهد تا یکبار هم جنایات امریکا را افشائ کندو هم حقانیت خویش را به اطلاع جهانیان برساند ؛ظاهرا” خدا با ماست وروز افشای خدعه دشمن که جنون آمیز به هر سو می تاز تا منافع قبیله ای خویش را حفظ کند ؛گاه به اتحادیه ارو پا و آلمان و زمانی به چین و ماچین و گاه به روسیه و ترکیه ؛ می تازد که چرا باب میل او گام بر نمی دارند؛زمانی سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی را به سخره می گیردوبه قرارداهای بین المللی دهن کجی می کند .
  رهبران امریکا چون شیر شرزه امی مانند که به هر سو می تازند ؛تنها غلبه تاریخی و سود و سو وسود برای آنها ملاک است و با انسانیت سالهاست که فاصله گر فته اند؛تنها با قدرت نظامی و اقتدار اقتصای که ناشی از چپاول امپر یا لیستی جهان سوم است به هر سو شاخ می کشند و هر ذی وجودی را تهدید به مرگ و نیستی می کنند.
  امروز بر مسئولین مقتدر سیاسی ماست که درملئه جهان با حضور دررو یاروی با این مُهره منازع جهانی به محاجّه بر خیزند وبه سفسطه این سوفسطائی قرن آشکارا پایان دهند تا انشاالله بابسیج جهانی علیه این متجاوز جهانی ؛جهانی را به صلح و آرامش برسانند که :
  پای استد لالیون روبین بود ****پای روبین بس با تمکین بود.

  آمل****دبیر صلواتی

  ابر چسب ها :
  نظرات کاربران در مورد "درباب ریاروی با ترامپ رئیس جمهور امر یکا/پای استدلالیون رو بین بود پای رو بین بس با تمکین بود"