امروز جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ و ساعت ۱۹:۳۲ دقیقه می باشد.
 • تاریخ انتشار خبر : شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷ | ساعت انتشار : ۲۳:۱۵ | کد خبر : 59290 | نویسنده : عيسي ملكشاهي
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • عالیترین انسانها و دانی ترین آنها

 • دسته بندی مطلب : یادداشت | تعداد بازدیدها : نفر
 • زندگی اجتماعی ؛انسانها را نسبت بهم پیوند می دهد و سریش واتصال آن می شود ؛موجدتعهدات فی مابین آنهاست و هر چه این تعهدات مستحکمتر باشد و مبتنی بر اخلاقیات و قانون و عدم تجاوز و تعارضات به حقوق یکدیگر ؛استوارتر و پایدار تر است و اگر آمیخته با عقل و فراست وعشق و کیاست و محّبت باشد ؛استحکام آن داوم و قوام بیشتری خواهد داشت و هر خس و خاشاکی اوراتهدید نمی کند بویژه آنکه با دانشمندانی همراه باشد و از تخصص و دانش کافی برخوار گرددکه دانش و تخصص و فداکاری و ایثار اور را در مقابل هرپدیده ای مقاوم می کند تا بتواند درمقابل هرضعف و تهدید ی پایداری از خود نشان دهدوبه زندگی خود ادامه دهد .
  آن جوامعی که اخلاقیات ابزار فریب مردم و عامل تثبیت حکومت های فاسد و آلتی برای اعمال ظلم و جور و تعدّی وتجاوز و تطاول ثروت هاست وعقل ؛وسیله ای برای به بند کشیدن انسانها ست و به یغما بردن منافع ملی است و عشق بوی ریا می دهدوارزشهاوارونه نشان داده می شوند و مردم سالاری دینی فریبی برای توده هاست ؛یقینا” سعادت از آن جامعه رخت بر می بندد وهمه جا بوی فساد می دهد و بعبارتی فساد کل نظام را در برمی گیرد و بقولی سیستماتیک می شود.
  در این بین فرزندان بسیاری در قالب شهید و جانباز و قطع نخاعی و شمیایی واختلالات ناشی از موج انفجار و اسیر و آزاده هستند که برای دفاع از کیان مهین و اجتماع و تمامیت مرزهاو دفع تعارضات دشمنان قسم خور ده و وابستگان به استکبار از مال و عیش خویش گذشتند و جان بر کف نهادند وسر اسیمه به خیمه گاه دشمنان تاخته اندتا خواب و آرامش را از آنها بربایند وازآبرو وحیثیت ملی مان دفاع کنند ؛صرف نظر از جنسیت یقینا”شریف ترین و عزیز ترین و فدا کارترین و طلایی ترین انسانها یند؛ودر تارک شرف انسانی جای دارند وچراغ راهند و معالم الطریق تا راه از چاه با زشناسند و “گم” نشوند وعالیترین انسانها.
  وآنانیکه از اینهمه سادگی و اخلاص و عشق و ایثار و فدا کاری فرزندان این کشور سوئ استفاده کر ده اند و به فکر حفظ خویش و خانواده خویش و تحصیلات فرزندان خویش درممالک راقیه و صنعتی هستند وحکومت ومناسب آنرا در قالب خود و خویشان و خانواده هزار فامیل خویش می بیینندو پست های سطوح عالی را بین خود پاسکاری می کنند ودر قالب حقوق های نجومی و ریخت و پاشهای مالی و افزایش مدام نقدینگی و انحراف در بودجه سالانه سفرههای خویش را پر رو نق کر ده اند و “گرده نانی “برای (۵۰)میلیون مردم زیر خط فقرنگذاشته اند وتورم و کاهش شدید ارزش پولی و هرج و مرج مالی را برمردم ما تحمیل نموده اند و با غارت دلار های نفتی مان برای تامین فر دای فرزندانشان در ارو پا و امریکا پس انداز کر ده اند که اینک کشور ما برای تامین حداقل ها در چالش سهمگین فرو رفته است و دچار هرج و مرج شدید شده و امنیت و تمامیت آن در معرض انهدام عمومی است؛ اینان فاسد ترین و پست ترین و “دانی ” ترین مردمانند که در مقابل کوه ایثار و فداکاری ؛شبپره ای بیش نیستند که هر دم به قصد غارتی خدعه تازه ؛ساز می کنند و فریبی تازه می آفرینند .
  این فرو مایگان ؛منتسب به دین و ایمان که ریش بلند کردهاند ومُهری برآن قالب زده اند وبر خود”چپیه ای” آویخته اند و ادای اثیار گران را در می آورند؛ لاشخورانی هستند که به قصد چیفه وحطام ناچیز دنیا خود را بدین شکل در آورده اند تا باز در انتخاباتی خود را نشان دهند و آرای انسنهای پاکهناد راکه به تمامیت کشور شان عشق می ورزند و به حفظ ارزشهای آن پایبندند؛ بقاپند و به خود تخصیص دهند و خود را بصدارت ووزارت برسانند ؛اینان نه بدین اعتقاد دارند و نه به امام و نه به مردم و نه بهشت و جهنم را می شناسند ؛خدایشان؛ اشرافیت واترافیّت ورفاهیتّ خانوادگی است و کشور شان تنعم روز گاران .
  دین و اعتقاد و ایمان و ایثار لقلقه زبان آنهاست که خود کلمات شاکیند که چگونه به آنها ظلم شده که اینگونه ملعبه قشری متظاهر مردم فریب فنّان قرار گر فته اند .

  این یکی در پست مدیریت حسابهای ملی (حساب ذخیره ارزی )دست اندازی می کند و دخترکش در قبای طیف تدبیرو امید مجلس شورای اسلامی (بخوانید مجلس ملی ؛چه متعلق به همه اقشار کشور است نه دین و آیین خاص) داد سخن می دهد که بابایش حق خود را از آنقلاب گر فته و دفاع می کند که حق بابای مادر مرده اش بیش از اینها ست!؟ چه همین آقای صفدر حسینی؛ حتی مراد خویش ؛آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق را دست آویز شعار های اصلاح طلبی اش نموده ودر پیرامون اصلاح طلبی ؛شَد و مَد ؛فراوان داده که حاصل این تملّقات اهدای پست مدیریریت حسابهای ملی (صندوق ذخیره ارزی )به حضرتشان بوده و اکنون که در سایه این تطاولات ودو قطبی شان جامعه اقلیتی گردش پولی شان بسیار سنگین شده و انبانها را از غارت بیت المال پر کر ده اند وبرای جلو گیری از کاهش ارزشش به توصیه برخی روشنفکران آگاه بعلم اقتصاد به سکه و طلا و ارز تبدیل نموده اند ؛داماد حاج صفدر حسینی ؛همسر دخترک ایشان که متاسفانه عنوان نماینده مجلس در گروه۳۰%-۲۰% تدبیر و امید مجلس را یدک می کشد ؛جوانک ۳۱ساله ؛تنها ۵۳ میلیون تومان از ثروت های ملی به یغما رفته اقتصاد کشور را که حاصل بی تدبیری هیات حاکمه است ؛توسط این جوان صرف خرید سکه می شود تا در برهه ای دیگر از سر بی تدبیری این اقشار مدعی اسلامیت مدافع شعار “لیقوالناس بالقسط ” به چندین برابر فرو خته شده و بر ثروتهای ملیارد دلاری آنها بیافزاید و شکاف فقر و غنی را عمیق تر کند تا دست بدست معارضین ما در سطوح بین المللی که آنهمه از سر بی کفایتی استراتژیست های خود خواه نظام حاصل شده کشور ما را نعوذ بالله چون لیبی و سوریه و عراق و شام به هزار تکیه بدل کنند وما همچنان در غرقاب مان شعار دهیم “اسرائیل باید از صفحه روزگار برود وشعار مرگ علیه این و آن ؛گویا چپاولگران ملی در داخل با غارتگران بین المللی بری نابودی این کشور هم آواز شده و به تخریب در داخل و خارج کشور مشغولند ؛ چه خوب می دانند راحت ترین راه برای نابودی کشور ها ؛احیای فساد سیستماتک و یکپارچه در داخل و تحمیل تحریم ها از خارج است که می شود تار و پود کشور را پاره کرد و کشور را از داخل و با اعتراضات ملی به نابودی کشاند ؛حال آنکه مردم هوشمند مان خوب می دانند ؛دشمن در درون ماست و با هوشیاری و تبادل اطلاعات باید اورا از پای در آورد تا بلایی که برسر بسیاری از کشورها ی خاور میانه در اورده اند وچاههای نفت را به تمّلک فلان امیر و بهمان حکمران در آورده اند و عامه را در فقر مطلق نگاه داشته اند و داستان یمن را ساخته اند ؛تکرار نشود .
  البته چپاولگران داخلی و دخترک صفدر حسینی و جناب ایشان و داماد عزیز شان و دیگرهمپالکیهایشان ولیست بلند بالایی از غارتگران ارزهای کشور ؛زیاد هم نگران نیستند ؛زیرا هم عنوان دو تابیعتی دارند که کشور ثالث چه امریکا و یا کا ناد و ارو پا از آنان به عنوان هموطن خود دفاع می کنند و چون آنان در داخل دچار مشکل و یا نعوذ بالله زندان شوند ؛فورا: سر و کله ارتش ناتو وناو گان امریکا در خلیج فارس ظاهر می شود و با هموطن خواندن آنان ؛با لشگر کشی و ارعاب حفظ جان و مال شان را طلب می کند وما خوشحال که اینان نماینده ما هستند و از خان ومان مان دفاع می کنند وتند و تند فریب شعار های شداد و غلاظ انها را می خوریم ومدیریت کلان جامعه را به این عفریت ها می دهیم وآنان را به مال و جان حفاظت می کنیم ؛غاقل از اینکه اینان ؛دنی ترین و پست ترین انسانهایند که همه ایثار گریها وارزشهای ما را برای مطامع خویش به تاراج برده اند ولعنت خدا براین قوم پست و دنی.

  هرکسی از مُهره مِهرتو به نقشی مشغول                               عاقبت با همه کج باخته ای یعنی چه
  آمل-*(دکتر عباسعلی صلواتی)***تیرماه ۱۳۹۷

  ابر چسب ها :
  نظرات کاربران در مورد "عالیترین انسانها و دانی ترین آنها"