امروز جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ و ساعت ۱۹:۰۴ دقیقه می باشد.
 • تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | ساعت انتشار : ۰۹:۱۸ | کد خبر : 58066 | نویسنده : عيسي ملكشاهي
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • یادداشت ارسالی/جفای استراتژیستهای بانکی بر مردم ایران

 • دسته بندی مطلب : تلنگر , یادداشت | تعداد بازدیدها : نفر
 • استراتژیستهای بانکهای تخصّصی و تجاری تحت عناوین قانون عملیات بانکی بدو ن ربا   به حقوق مردم تعرّض می کنندونامش را اسلامیت می گذارند ؛حال آنکه نص صریح قرآن “اُحل البیع و حرم الرّبا” ست آنهاحتی سرخدا و قرآن و رسول خدا هم کلاه می گذارند.

  جدول زیرقرارداد بانک مسکن کشور اسلامی ما با یکی از متقاضیان وام مسکن است واین تجاوز به حقوق افراد راهیچکس نمی پذیرد؛خداوند به همه ما رحم کند.

  نرخ کل بهره بروام جمع اصل و فرع وام و خرید اوراق خرید اوراق وام بهره وام تا سر رسید پایانی اصل وام مدت وام
  ۲۵۴% ۱۵۲۴۲۶۵۳۷

  (بالای۱۵۰میلیون تومان)

  ۹ملیون تومان   تومان۸۳۴۲۶۵۳۷

  (بالای ۸۳میلیون تومان)

  ۶۰میلیون تومان ۱۲ساله
  ۶۱% ۹۸۱۵۳۹۶۹نزدیک صدمیلیون تومان) ۹میلیون تومان ۲۹۱۵۳۹۶۹تومان ۶۰میلیون تو مان ۵ساله

  مردمی نیازمند به این وامها هستندتااز منافع کشور شان بهره مند شوندو مسئولین اجرائی برای مثبت نشان دادن آنها تنها نرخ سالانه را اعلام می کنند واز بیان جفای جمعی به مردم سر باز می زنند ؛تازه این مبالغ منهای جرائم تاخیّراتی است که خدا می داند چه پتکی بر سر مردم می آید و بدتر از همه؛ از عقد اجاره به شرط تملیک هم عدول می کنند و وام گیرنده را مجبور می کنند که چند ضامن کارمنددولتی و با تعهدات دولتی بعنوان پشتیبان هم معرفی کند و بدین سان بانکها به صاحبان اصلی مملک که مر دم هستند جفا می کنند و بدتر از همه کار شان را مبتنی منتسب به عقود اسلامی معرفی می کنند؛ واین نظیر همان جفایی است که بر واحد های صنعتی هم رفته بطوریکه ازسرخیر خواهیهای بانکی!؟امروز در کمتر از ۴۰%فعالیت می کنند.

  بگذریم که این زمان بگذار تا وقت دگر.آمل**صلواتی

  ابر چسب ها :
  نظرات کاربران در مورد "یادداشت ارسالی/جفای استراتژیستهای بانکی بر مردم ایران"