امروز جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ و ساعت ۰۲:۱۷ دقیقه می باشد.
 • تاریخ انتشار خبر : دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ | ساعت انتشار : ۱۸:۰۸ | کد خبر : 57973 | نویسنده : عيسي ملكشاهي
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • دشمنان ملت و مردم را بشناسید تا آرمانهای امام و انقلاب تداوم یابد

 • دسته بندی مطلب : یادداشت | تعداد بازدیدها : نفر
 • هر نهضت و آرمان و انقلاب و سازمانی برای استمرار نیاز به پالایش و اصلاح وتجدید حیات Recovery))  مداوم دارد و شناخت (SWOT)نقاتط قوتها و ضعفها و فرصت ها و تهدیدات   وکایزن و بهبود مستمربه قول ژاپنیها؛از اولویت بقای سازمانی است وگرنه به سرعت افول می کند و می میرد و به زباله دان تاریخ می پیوندد که انقلاب ما از این قاعده کلی مثتثنی نیست که دشمن ترین دشمنانش که  حیات و بقای آنرا تهدید می کند عبارتند از :

  ۱-انحراف از بودجه ؛بودجه یک سند ملی وشاخص نحوه تخصیص در آمد ها و هزینه هاست .

  در آمد ها چه از محل مالیاتها تامین شودو یا ازفروش منابع ملی تحصیل گر دد؛همه امانتی است درنزد دو لتها و دولتها حق ندارند بهر طریق آنرا هزینه کنند و یا قوه مقننه در تصویب اعتبارات اهمال کنند ومنابع بودجه ای را به سمتی سوق دهند که صرفه وصلاح ملتها نباشد که متاسفانه اکنون اطلاعاتی که از بودجه در فضای مجازی منتشر شده است  ؛حکایت از انحراف شدیدبودجه و هرز منابع ملی است .

  ۲-مدیران نجومی ؛تخصیص اعتبارات و نظارت برآن از سوی ذیحسابان و دیوان محاسبات و مراجع حسابرسی باید بگونه ای باشد که تمام پر داختها زیر ذّرّابین باشد ؛نه آنکه بودجه ملی در این بخش آنچنان هزینه گردد؛ که اعتراض ملی شنیده شود ولی واکنشی از سوی مراجع نظارتی مالی دیده نگردد ودیوان محاسبات مجلس؛ نوش دارویی باشد درنظارت بعد از خرج  وآنهم در آن ؛لاپو شانی کند و حقایق را برای مر دم افشای نکند .

  ۳-عدم شفافیتهای مالی ؛عدم نظارت دائم بر هزینه ها و بی تفاوتی در نحوه هزینه ها و یا تحریف هزینه ها به قصد فریب حوزه نظارتی و جابجایی بودجه ها از جمله آفات اداری و موجب  تباه سازمانی و انزجار ملی می شود.

  ۴-ریخت و پاشها در مصارف بودجه ای و پائین بودن اثر بخشی و انجام هزینه های غیر ضرور از جمله بر گزاری سیمینارها (بخوانید سیمیناهار)وتخصّیص اعتبارات هنگفت  که هیچ بازخورد و خروجی ندارد از جمله محل اعتراضات مردم می باشدو اینگونه اعتراضات برای اصلاح مبارک است و زیبنده مردمی متعالی با فر هنگ غنی دیرینه نیست .

         یکی بر سر شاخ بن می برید **خداوند بستان نگه کرد و دید

       بگفتا اگر این مرد بد می کند ***نه با من که با نفس خود می کند

  ۵-پایین بودن بهروری (داده ها/ستاده ها)کل عوامل تولید نسبت به سال ۱۳۵۳به استناد سازمان بهره وری ایران وعدم کارایی مدیریت در اداره سازمان  از جمله امورات کاهنده قدرت سازمانی و تباه کننده نهضت های آرمانی است ؛بطوریکه شاخص بهره وری سرمایه براساس ارزش افزوده نسبت به سال۱۰۰=۱۳۸۳که اقتصاد؛از ۲۵۳در سال ۱۳۵۳مرتب در حال کاهش  تا آنکه در سال ۱۳۹۳به عدد ۸۸ سقوط می کند ودر صد شاخص بهره وری نیروی انسانی درسال ۱۳۵۳(۶%)در سالهای ۱۳۹۱و۹۲و۱۳۹۳به ترتیب به عدد (۳/۷-%و۲/۵-%و۲ /۳%) کاهش پیدا می کند

  بطوریکه افزایش بهره وری واستفاده مناسب  از عوامل تولید ؛ارزش افزوده بالا را در بر داشته ؛فایده اقتصادی را برای جامعه به ار مغان می آورد ؛بعلاوه امتیازات بیشتری که در نمو دار ذیل نشان داده شده است :

  ۶-عدم پر داختن به امور زیر بنایی (راهها و مسکن و بیمارستانها و تجدید ماشین آلات سر مایه ای و…)از جمله امور باز دارنده ملی محسوب شده ؛می تواند از نکات اعتراض ملی باشد ؛کشوری که همه در آمدهایش صرف امورجاری و پر داختهای غیر ضرور می شود و بقول تاج “گردون “نماینده مجلس؛ در مصاحبه تلویزیونی تنها حق سنوات بازنشستگی یک مدیر بالای میلیاردتومان می شود ؛نه تنها اجحاف ملی را سبب می گردد؛  بل شکاف ملی را به دنبال دارد و محل اعتراض ملی می شود که حتی صدیق ترین و پایبند ترین بچه ها به انقلاب را به واکنش و غبطه و اعتراض وا میدارد .

  ۷-رانت و رانت جویی از مناصب و مقامات و نفوذ اداری در برخی از سازمانها محل ایراد همگانی است بطوریکه بعضا” شهر داریها محل باج خواهی اشخاص و حیات خلوت به اصطلاح شو راهای اسلامی  !؟وکانون استخدامات فرزندان و اقارب هزار فامیل آنها شده است  و محل اعتراض عمومی گر دیده ؛بطوریکه اگر استخدامات سالهای اخیر شهر داریها را وا کاوی کنیم و یا بساط نسب شناسی در شهر داریها را راه اندازی کنیم ؛عمق این فجایع مشخص خواهد شد که اکثریت جذب شده ها در شهر داریها و یا حتی انتصابات در آنجا از اقارب و انصار شورا ها بوده وهمه به شکلی پیوند خویشاوندی  با شو راها داشته ؛از فرزندان و یا به اصطلاح خاله و خالوی این معظم له ها !هستند وهمه این تحمیل نیروها به شکلی شده که در آمد های شهر داری کفاف هزینه های جاری آنرا نمی کند تا چه رسد به هزینه های سر مایه ای که برای حل این معادله یا باید مرتب برعوارض نوسازی و خدمات شهری افزوده گردد؛ که مردم توان باز پر داخت آنرا ندارند و برای همین مطالبات شهر داریها در این بخش در حال افزایش است و یا شهر را؛ رهاساخت آنچنان که بر شهر آمل می رود که درکوچه هایش گودالهای مهیب ایجاد شده که شب هنگام ممکن است محل مرگ و تباهی اشخاص شود .

  ۸-موسّسات مالی و بانکهای خصوصی که تمام کوشش آنها افزایش بهره برای تامین هزینه های گزاف سازمانی است ولو کار خانه هارا به لجن بکشند و محل رزق و تولید مردم را به تباهی برند و رشد و تو سعه را به نابودی بکشانند و بیکاری و تبعات منفی بعد از آن را رونق دهند؛غافل از آنکه یک اقتصاد بدون تولید وسر مایه گذاری برای ادامه حیات ؛موسسات مالی هم مناسب نخواهد بود .

  ۹-دادن اطلاعات غلط از سوی برخی از تئوریسین های اقتصادی که برای مهار تورم باید بهره های بانکی را افزایش داد و بانک مرکزی بایدسیاست انقباضی در پیش بگیرد که با چنین تدابیری هم سرمایه گذاریهای بالقوه ما کاهش پیدا کرده بطوریکه به استنادسایت مجازی اقتصادonline نرخ رشدسر مایه گذاری در ایران بسیار خطر ناک آفرین است یعنی بخش بزرگی از اقتصاد ما حتی درحد جبران استهلاک هم نتوانسته ایم سرمایه گذاری کنیم ؛وبه رشد قابل قبولی برسیم و هم کار خانه های موجود به قهقرا رفته اند ؛بنگاههای بزرگ اقتصادی همچون ذوب آهن و لوله سازی اهواز باسابقه (۶۰-۵۰)ساله ؛جرائم وسود بانکی آنها را به زانو در آورده است.

   صنایع گذشته ؛استهلاک آنها بالابوده و برای تامین و تعویض قطعات و ماشین آلات آن کاری نشده استو از طرف دیگر هزینه تو لید آنها به دلیل فر سودگی ماشین آلات رو به تزاید است وعملا”آنها را از رقابت جهانی انداخته است؛بطوریکه به آمار رسمی و غیر رسمی و مشاهدات عینی بیشتر از ۷۵% کار خانه های ما تعطیل و تامین اجتماعی به دلیل پر داختهای بالای بیمه بیکاری در لبه پرتگاه اقتصادی هستند؛وبرای تامین مخارج پیمانکاران با چاپ اوراق مشارکت و استقراض داخله و خارجه  عملا”آینده کشور را فرو خته ایم ؛بدون آنکه معو ضی در باب آنها داشته باشیم ؛با بی نظمی پولی وعرضه پول های پر قدرت داخلی و تحمیل تورم بر اقتصاد  ایران ؛همراه با عدم عرضه کالا و کاهش میل به تولید ؛عملا”تورم رکودی براقتصاد مستولی و محاصره امپریالیزم برما غالب ودوستان برون مرزی ما اندک ؛تراز بازرگانی غیر نفتی ما منفی وترویج روحیه واردات کالاهای واسطه ای و سر مایه ای  قلیل واز آنطرف واردات بنجل مصرفی و غیر ضرور هندی و چینی ؛برای تهاتر بدهیهای ما ؛بسیار است  .

  ۱۰-عدم تعامل با دنیای خارج و نیز پر داختها وکمک های غیر متعارف به برخی از نهاد های خارجی و ایجاد تسهیلات رفاهی برای برخی از کشورهایی که هیچ ارتباط عاطفی با ما ندارند ؛همه و همه از موارد اعتراض ملی و عدم تو جه بدان موجب تشدید این اعتراضات و پر داختن به این معضلات وتلاش برای کاهش این گره ها از جمله “کایزن” و بهبود نهضت آرمانی ما خواهد شد و کشور ما را از رتبه (۱۶۳)اسلامیت جهانی به رتبه هابالاتری سوق خواهد دادو برعزت و ابروی ما در جهان می افزاید  تاچون سوئیس غیر اسلامی  در تراز اسلامی اول جهان واقع شویم ؛انشائالله ؛

  • نیک بدکردی ؛شکستن عهد یار مهربان **این بتر کردی که بد کردی ونیک انگاشتی

  *****                       آمل(عباسعلی صلواتی)               ششم بهمن ۱۳۹۶

  ابر چسب ها :
  نظرات کاربران در مورد "دشمنان ملت و مردم را بشناسید تا آرمانهای امام و انقلاب تداوم یابد"