امروز پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ و ساعت ۰۹:۰۴ دقیقه می باشد.
 • تاریخ انتشار خبر : دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ | ساعت انتشار : ۲۰:۳۵ | کد خبر : 57883 | نویسنده : عيسي ملكشاهي
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • به بهانه چهل ویکمین شب شاعر پاسداشت جناب سعیدیوسف نیا به قلم خسرو پهلوانزاده

 • دسته بندی مطلب : یادداشت | تعداد بازدیدها : نفر
 • برخودفرض دیدم

  دراین فرصت اندک
  باختصار
  نسبت به معرفی این
  عزیزفرهیخته ؛
  ادیب وشاعر ؛
  سخنورواهل کلام
  بپردازم
  تاجایگاه علمی وفرهنگی
  ایشان برای
  عاشقان وعلاقه مندان
  به شعروادب فارسی
  خاصه آملی های عزیز
  روشن تابامفاخرعصرحاضر
  و
  همشهری خودبیشترآشناشوند.
  شاعرفرزانه جناب آقای سعیدیوسف نیا درسال ۱۳۴۴ چشم به جهان گشود.
  دراوان نوجوانی حین تحصل دروس کلاسیک
  صاعقه ی شعربه روح بزرگ اش اصابت کرده وی دربرابرتقدیرخویش
  سرفرودمی آوردوحقیقت وجودش رادرجذبه شعرجستجومیکند
  وقدم دراین گستره ی بی پایان میگذارد.حضورمنظم اودرجلسات شاعران نامداری همچون قیصرامین پور،
  سیدحسن حسینی،
  یوسفعلی میرشکاک ؛
  حسین آهی ؛
  سلمان هراتی؛
  حسین اسرافیلی؛
  ساعد باقری؛
  سهیل محمودی؛
  محمدی نیکو
  وبسیاری دیگرازشاعران معاصربراندیشه و
  چگونگی نگاه اوبه عالم وآدم تاثیرزیادی داشت
  بویژه ازمحضرگرم وعالمانه ی
  استادفقیدزنده یاد
  مشفق کاشانی بهره هابرد.
  این شاعرعزیزدرسال ۱۳۶۳ بعنوان نویسنده برنامه ی
  (درانتهای شب)همکاری خودرابارادیو آغاز
  وبعنوان
  مدیرگروه ادبیات شبکه فرهنگ
  و
  مدیررادیوصبا
  ادامه فعالیت می دهد.
  شاعر وارسته
  آثاروتالیفات زیادی ازخودبیادگارگذاشت .
  ازآن جمله
  (درجستجوی جانب آبی ،
  یک نکته ازهزاران،
  خلاصه ی باران ،
  گزیده اشعار، بامقدمه وشرح لغات،
  شقایق نامه تصحیح وتدوین ومقدمه ی نثرهای عاشورائی ،
  دوباره ازخاک،
  سکانس کلمات تصحیح ومقدمه مجموعه مقالات ادبی دکترسیدحسن حسینی………)
  رامیتوان نام برد. استاد سعیدیوسف نیا درخانواده ای فرهنگی واهل علم وفضلیت پرورش یافته وعلاقه وافری بزادگاه وموطن پدری ومادری داشته ودارد
  (والدین مرحومان رمضان یوسف نیا وقمرملوک موحدی ازطائفه معظم ایراء بالالاریجان )
  جناب سعیدیوسف نیا
  دربخشی ازکتاب
  یک نکته ازهزاران
  درمقام شاعرمیگوید
  شعرعالم شوریدگی است وعرفان؛
  عالم فرزانگی.
  پس شاعرعارف؛
  شوریده ی فرزانه ای است که عالم هستی رااز روزنه ای دیگر می بیند
  واز آنچه دیده است
  با زبانی دیگرسخن می گوید.
  جهان او؛ جهان راز است
  وزبان او؛زبان رمز!! ..
  توفیق توام باطول عمر
  همراه باصحت وسلامتی وجوداستادارجمندسعیدیوسف نیا
  رااز
  پیشگاه حضرت دوست خواهانم ..

  تهیه وتنظیم ازاین کمترین

  خسروپهلوان زاده

  ابر چسب ها :
  نظرات کاربران در مورد "به بهانه چهل ویکمین شب شاعر پاسداشت جناب سعیدیوسف نیا به قلم خسرو پهلوانزاده"