امروز پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ و ساعت ۱۸:۰۰ دقیقه می باشد.
 • تاریخ انتشار خبر : سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶ | ساعت انتشار : ۱۱:۲۲ | کد خبر : 56267 | نویسنده : عيسي ملكشاهي
 • تعداد نظرات : ۰ نظر
 • مسئولیت دولتهادر قبال ملتها وارائه یک پیشنهاد

 • دسته بندی مطلب : یادداشت | تعداد بازدیدها : نفر
 • دولتها نماینده ملتها و فرزند و عصاره آنهاهستند وبه عنوان میوه اجتماعی سیاسی درخت تنومند وطن ؛که با کار دانی و کار شناسی دقیق ونخبگی امورات کشور را بشناسندوکشئور را با اصول علمی و کارشناسی اداره کنند تا برمشکلات فائق آیند ورنج ها را بزدایند وشیرینی و نشاط را برای ملتها ومردم به ارمغان آورند ؛آنان صرف نظر از کشور داری و ایجاد امنیت و اشتغال و کار برای عموم و ایجاد اقتصاد پویا و رو به توسعه و رفع فقر و فلاکت از گستره ملی وایجاد تفاهمات همگانی و رسوخ و نفوذ مهر و محبت و نشاط بین آحاد ملی ؛باید چالش ها و معضلات پیدا و پنهان را بشناسدوآنالیز کنند وآنگاه حل نمایند .
  یکی از معضلات اجتماعی در جامعه ما ؛به تاخیر افتادن ازدواج دختران معصوم وافزاش سن اازدواج در ایران است ؛چه ازدواج موجب تحکیم خانواده ها و قوام و دوام آن وکاهش آن موجد Challenge زندگی خانوادگی خواهد شد و تاثیر منفی بر آحاد خانواده هاخواهد گذاشت که مبتلا به حکومتهاست حال آنکه حکومت ها مدعی اخلاقیت علی القاعده در حکم پدر خانواده ودلسوز به حال او یند و در همه احوال به فکر گره گشایی از مجموعه آنها هستند
  متاسفانه دولتها آنقدر در گیر مسائل سیاسی و نیز تعار ضات بین المللی هستند که گا ها” مقوله فر هنگی و اجتماعی اداره کشور را بالکل فراموش کر ده اند و سازمانهای تبلیغات اسلامی ووزارت ارشادخود در خواب عمیق نیم روزی!؟
  امروز سن ازدواج دختران نجیب و محجبه مان آنچنان بالا رفته که برخیها کلا”از ازدواج کردن مایوس شده و بعضا” استرس سراسر وجود آنان را احاطه نموده ودچار ناامیدی مفرط شده اند وحکومتهای اخلاقی وارزشی که به بقای خانوادهها احترام قائلند و خود را ولی و دوستار مردم می پندارند نمی توانند نسبت بدین پدیده منفی بی تفاوت باشند ؛لذا پیشنهاد می شود : دولتها با روش های تشویقی منجمله ازدواج با دخترانی که سنین آنها از مرز متعارف مثلا” (۳۵)سال گذشته باشد ؛امتیازاتی برای ازدواج با اینگونه جوانان گذاشته شود ؛اهم از ایجاد اشتغال ؛وهدایایی همچون آپارتمان و تامین بخش از هزینه های عروسی و…؛تا بدین طریق پسرها گرایشاتی به اینگونه ازدواجاجات از خود نشان دهند تا شاید دو لتها بخشی از و ظایف حکومتداری را نسبت به این قشر از جوانان جامعه اداکر ده باشند .
  حکایت است در سیرت پادشاهان در گلستان سعدی که:یکی از ملوک خراسان محمود سبکتکین را بخواب چنان دید که جمله وجود او ریخته بود و خاک شده ؛مگر چشمان او که همچنان چشم خانه ؛همی گردید و نظر میکرد ؛سائر حکما از تاویل این فرو ماندندمگر درویشی که بجای آورد و گفت هنوز نگرانست که ملکش با دگرانست :
  بس نامور به زیر زمین دفن کرده اند *کز هستیش بروی زمین بر؛نشان نماند
  وان پیرلاشه را که سپردند زیر گل **خاکش چنان بخوردکزواستخوان نماند
  زنده است نام فرخ نوشین روان ***گرچه بسی گذشت که نوشین روان نماند
  خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر***زان پیشتر که بانگ برآید فلان نماند
  دو لتهایی که از احوال ملتهای غافل باشند و به دنبال تامین نشاط و آسایش و آرامش آنها و تامین نیاز های اساسی آنها نباشند وتنها به اعوان و انصار خود بپر دازند ؛یقینا”دیر یا زود به قهقهرا خواهند رفت “گامبیز شاهزاده پارسی “پدر “کورش”درششصد سال قبل از میلاد مسیح(به نگارش علیمحد فره وشی-صفحه ۳۹۲) به پسر خویش؛ کورش ؛نصیحت کر ده بود که”اگر سران کشورها ؛خردمند و بیدار و متحد و هوشیار باشند و باهم همبستگی داشته باشند ؛موفق خواهند شد ؛فرمانفر ما ؛مادامی که خوب کشور را اداره می کند ودر فکر آباد کردن کشور و آسایش مردم آن باشد آنگاه می تواند به نتایج حکومتداری خوب برسد
  بزرگ شدن فردی چه سود دارد !؟باید اجتماع رابزرگ کرد و در سایه بزرگی اجتماع ؛بزرگی فردی را جستجو کرد ؛کارمندان و اداره کنندگان کشور باید از کسانی انتخاب شوند که بادروغ و فریب و حیله و تزویر وگرفتن دسترنج مردم (ارتشائ و اختلاس ومالیات گزاف )آشنایی نداشته باشد .
  فرمانفر مای کشور دار؛ باید به اندازه ای درستکار و خوب رفتار باشد که کار هایش نمونه و سر مشق باشد تا همه به اندیشه و گفتار و کردارنیک و پسندیده او عادت کنند و همیشه راستی و درستی را پیشه خود سازند وگرد پستی و بد کاری نگر دند .
  در کشور داری و دادگستری نباید دروغ و حیله ودزدی و غارتگری راه داشته باشد زمام داران و فرمانروا یان کشور باید همه پاک و ساده و بی آلایش باشند و در اندیشه فراهم کردن وسایل آسایش و زندگانی بی زحمت افراد جامعه باشند ؛چه ؛چشم همه متوجه به رفتار و کردار شماست ۰
  حاکم با خوی نیکوو با رفتار پسندیده و با شناخت عمیق ؛مسائل و مشکلات کشور را ادراک می کند وبا تمرکز امکانات و منابع مادی و ابزار آلات به حل آن اهتمام می ورزد آنگاه کافه ملت بدو گرائییند واورا در مصایب تنها نگذارند که :
  ****الناس علی دین ملو کهم*

  هرکه فر یاد رس روز مصیبت خواهد *گو در ایام سلامت ؛به جوانمردی کوش
  بالله توفیق –آمل-صلواتی (دبیر) 

  ابر چسب ها :
  نظرات کاربران در مورد "مسئولیت دولتهادر قبال ملتها وارائه یک پیشنهاد"